HomeHumanitarni rad

http://kmfmungosi.rs/wp-content/uploads/2022/08/sampioni1.jpg
Jedan od najvažnijih segmenata u okviru rada kluba i skole fudbala je i sekcija u kojoj se od 2009. godine radi sa decom sa invaliditetom i smetnjama u razvoju. U programu učestvuje oko 50 dece sa invaliditetom i sa smetnjama u razvoju, podeljenih u 2 grupe po uzrastu i različitim oblicima invaliditeta: deca obolele od dečije cerebralne paralize, deca sa autizmom, deca sa L.Down sindromom, deca sa oštećenjem vida i sluha, deca sa intelektualnim teškoćama.
U realizaciji aktivnosti učestvuju treneri obučeni za rad sa decom sa invaliditetom, kao i stručnjaci iz medicinskih ustanova i Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Beogradu. Takođe, škola sarađuje sa relevantim institucijama kao što su: Asocijacija za promovisanje inkluzije “Srbije” i osnovnom školom za decu oštećenog vida “Dragan Kovačević”, Sportskim savezom osoba sa invaliditetom Beograda kao i svim porodicama koje žele da svoju decu uključe u sport.
http://kmfmungosi.rs/wp-content/uploads/2022/08/sampioni2.jpg
http://kmfmungosi.rs/wp-content/uploads/2022/08/sampioni1.jpg
Integracija dece sa posebnim potrebama podrazumeva jednako vaspitanje i obrazovanje za svu decu, uključujući i decu sa invaliditetom.

Cilj programa škole „KMF Mungosi“ jeste ovladavanje osnovnim veštinama i elementima futsal igre ravnomernim uticajem na lokomotorni aparat, na poboljšanje snage, elastičnost, koordinaciju pokreta, ravnotežu i, uopšte, na jačanje celog organizma, kao i povećanje motivacije i psiholoških sposobnosti dece sa invaliditetom i smetnjama u razvoju.

Igra za sve nas

Integracija dece sa razvojnim teškoćama ima dvostruki značaj – sa jedne strane ona omogućava uključivanje dece sa smetnjama u razvoju u život zajednice na ravnopravnim osnovama, s druge strane, deca iz redovne populacije postaju svesna različitosti i specifičnosti ljudskih mogućnosti i potencijala, što pomaže razvijanju empatičnosti, humanizma i poštovanja ljudskih prava.

Učešće u sportsko – rekreativnim aktivnostima samo po sebi jeste doživljaj i iskustvo u kome svako dete pronalazi veliko zadovoljstvo. Sportska igra zbog svoje inventivnosti podstiče aktivnost duha, odlučnost, takmičarski duh, samosvest… Njom deca potvrđuju svoje psihofizičke sposobnosti, uz uslov da je ona odabrana, dobro organizovana, prilagođena karakteru, stepenu i trenutnim mogućnostima dece, čime postaje veoma korisno sredstvo prilagođavanja i samopotvrđivanja.
http://kmfmungosi.rs/wp-content/uploads/2022/08/sampioni2.jpg
http://kmfmungosi.rs/wp-content/uploads/2022/08/sampioni1.jpg

Značaj fudbala u inkluziji

Inkluzija teži ka uvažavanju individualnih i društvenih razlika, svesnom razvijanju tolerancije, uvažavanju različitosti pojedinca, a pre svega isticanju vrednosti jedinke, izjednačavanju prava osoba sa invaliditetom sa ostalim članovima društvene zajednice, pružanju jednakih mogućnosti i uslova za svakodnevni život, pa i za sportske aktivnosti.

Upravo, putem uključivanja osoba sa invaliditetom u sportsku aktivnost kao što je futsal postižemo sve navedene ciljeve kojima teži inkluzija.

DA LI ŽELIŠ DA BUDEŠ ČLAN KMF MUNGOSI?

KMF MUNGOSI

cropped-kmf_mungosi_logo

Kontakt

Adresa: Prvomajska, Zemun
E-mail: kontakt@kmfmungosi.rs

Telefoni:
+381 60 600 04 13
+381 60 666 18 67
+381 64 818 00 43

Sva prava zadržava© copyright KMF Mungosi.