ŠKOLA FUDBALA

U okviru kluba malog fudbala „Mungosi“ od 2000. godine pokrenuta je škola fudbala. Od tog perioda pa do danas kroz školu je fudbalsku (futsal) obuku prošlo preko 2000 dečaka, od kojih su mnogi aktuelni igrači najboljih srpskih klubova kao i raznih nacionalnih selekcija. U školi treniraju deca uzrasta od 6 do 12 godina starosti, sa kojima radi deset trenera. Deca su prema uzrastu podeljena u šest grupa i sa svakom grupom na treninzima radi tri trenera. Svi treneri koji su angažovani u radu sa decom, poseduju odgovarajuće stručno obrazovanje, a to su licence FSS kao i diplome višeg i visokog obrazovanja odgovarajućih stručnih institucija.

Pored treninga deca su uključena u takmičenja koja organizuje sektor za bazični fudbal FSS (Mini – Maxi liga, Fer Plej liga...). Takođe, na kraju svake sezone klub za decu organizuje letnje kampove.

Misija škole

 • Održati prepoznatljivost škole u saradnji sa lokalnom zajednicom i sportskim institucijama.
 • Putem stručnog rada uvažavati sposobnosti, interese i zadovoljstvo dece i podsticati njihov kreativni potencijal za kretanjem i učestvovanjem u fizičkoj aktivnosti.
 • Potencirati svestrani razvoj svih funkcionalnih sposobnosti dece, i potpuno isključiti preranu specijalizaciju i orjentaciju samo ka takmičenju. Dakle, omogućiti deci da se igraju i kroz igru ispoljavaju svoje potencijale i mogućnosti.
 • Omogućiti deci i mladima da kroz treninge ojačaju svoje telo, razvijaju sportski duh i osećanje fer pleja, sticanje samopouzdanja, što predstavlja temeljne vrednosti za život.

Vizija škole

 • Kroz stručan rad uključiti što veći broj dece u sportsku aktivnost i dati im mogućnost da na zdrav i kvalitetan način provode slobodno vreme.
 • Putem dobre selekcije usmeriti talente ka klubovima sa kojima KMF ”Mungosi” ima ostvarenu poslovno – tehničku saradnju.
 • Kroz primenu i praćenje novih metoda rada u skladu sa razvojem nauke i sporta, stalno ostvarivati stručni i rezultatski napredak.

Ciljevi škole

 1. Zadovoljenje osnovnih bioloških i psiholoških potreba dece za pokretom i druženjem
 2. Podsticanje dece da fizička aktivnost bude deo njihove svakodnevnice, da kroz igru dete formira svoj odnos prema sredini i izgradi svoj karakter
 3. Vaspitanje kroz igru, druženje, postizanje kolektivnog zadovoljstva, razvijanje intelektualnih sposobnosti kroz rešavanja situacija koje nameće sportska igra
 4. Usvajanje osnovnih znanja, veština i sposobnosti sportske igre
 5. Razvijanje fer pleja, osećanja zadovoljstva i tolerancije, prihvatanja različitosti
 6. Socijalizacija
 7. Ovladavanje osnovnim veštinama sportske igre
 8. Razvijanje osećaja odgovornosti i liderstva
 9. Ravnopravnost
 10. Volonterizam u sportu za dečiji osmeh
 11. Sreća, osmeh i drugarstvo!