VESTI

Obavestenje o akreditaciji

December 18, 2020

Klub malog fudbala „Mungosi“ za realizaciju projekta „ZNANJEM ZA JEDNAKE MOGUĆNOSTI I RAVNOPRAVNOST“ pod pokroviteljstvom UEFA Fondacije, potpisao je sporazum o saradnji sa Udruženjem pedagoga fizičke kulture Srbije u cilju akreditacije seminara kod Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije.

Klub malog fudbala „Mungosi“ za realizaciju projekta „ZNANJEM ZA JEDNAKE MOGUĆNOSTI I RAVNOPRAVNOST“  pod pokroviteljstvom UEFA Fondacije, potpisao je sporazum o saradnji sa Srpskim savezom profesora fizičkog vaspitanja i sporta u cilju akreditacije seminara kod Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije.

Stručni skupovi / webinari  pod nazivom „Primena i planiranje adaptiranih sadržaja futsala – malog fudbala u radu sa učenicima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u fizičkom i zdravstvenom vaspitanju i sportu“ u okviru projekta „ZNANJEM ZA JEDNAKE MOGUĆNOSTI I RAVNOPRAVNOST“ su akreditovani  pod brojem 1989/4/2020 sa kodnim brojem 540 kod Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja i za profesore fizičkog vaspitanja i obrazovanja nose ukupno 3 boda i priznaje se kao oblik stalno stručnog usavršavanja. Takodje, strucni webinari priznati su i kod velikog broja obrazovnih / saveznih institucija kao oblik usavršavanja, pa će nakon prisustva dobijeni sertifikat biti od znacaja za uslove raznih profila licenci.